Sabina Saidi, advokat och delägare

Sabina Saidi

Kontaktuppgifter
E-post: sabina.saidi@bastling.se
Mobilnummer: 070-424 11 45

Studier
Jur.kand. vid Stockholms universitet 2004
Juridikstudier vid Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho 2001-2002

Arbete
Advokat sedan 2010
Advokatfirman Bastling & Partners sedan 2006
Notarie vid Stockholms tingsrätt 2005-2006
Notarie vid Förvaltningsrätten i Stockholms län 2004-2005
Praktikant vid Utrikesdepartementent, avdelningen för folkrätt och mänskliga rättigheter 2003
UNHCR Costa Rica 2003

Verksamhetsområden
Sabina Saidi arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Språk
Svenska
Engelska
Spanska
Persiska