Donia Ratmaia advokat

Kontaktuppgifter
E-post: donia.ratmaia@bastling.se
Mobilnummer: 072-5860274

Studier
Juristexamen vid Uppsala universitet år 2016

Arbete
Vid annan advokatbyrå 2016-2019

Verksamhetsområden
Donia Ratmaia arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Donia Ratmaia åtar sig även uppdrag inom migrationsrätt, familjerätt, förvaltningsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT, LSS) samt internationell privaträtt.

Språk
Svenska
Engelska
Arabiska