Björn Sondell, Advokat och delägare

Björn Sondell

Kontaktuppgifter
E-post: bjorn.sondell@bastling.se
Mobilnummer: 072-700 05 80

Studier
Jur.kand. vid Umeå universitet 2009

Arbete
Advokat sedan 2013
Advokatfirman Bastling & Partners sedan 2011
Tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt 2009-2011

Verksamhetsområden
Björn Sondell (f.d. Eriksson) arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Björn Sondell åtar sig även uppdrag som privat försvarare efter särskild förfrågan. Björn Sondell åtar sig även uppdrag som föreläsare för såväl privat som offentlig sektor efter särskild förfrågan.

Språk
Svenska
Engelska

Övrigt

Advokat Björn Sondell företräder huvudsakligen klienter i brottmål såväl som försvarsadvokat som målsägandebiträde. Advokat Björn Sondell besitter särskild kunskap och erfarenhet för uppdrag som omfattar allvarlig och/eller komplicerad brottslighet. Advokat Björn Sondell företräder regelbundet unga personer som är brottsmisstänkta eller utsatta för brott.