Karin Styvers Biträdande jurist

Kontaktuppgifter
E-post:karin.styvers@bastling.se
Mobilnummer: 070-488 13 43

Studier

Juristexamen vid Stockholms universitet 2023

 

Arbete

Arbete som juridisk rådgivare vid upphovsrättslig organisation 2020-2022.

Arbete vid annan humanjuridisk advokatbyrå med inriktning på brottmål under 2022-2023.

 

Verksamhetsområden

Arbetar med brottmål såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Karin Styvers arbetar också som offentligt biträde i förvaltningsrättsliga mål (LVU,LVM och LPT) samt i migrationsärenden. Karin Styvers biträder även konkursförvaltarna i deras arbete.

 

Språk
Svenska
Engelska

Övrigt

Karin Styvers har under sin juristutbildning specialiserat sig särskilt inom barn- och straffprocessrätt. Karin Styvers har vidare en bakgrund inom teatern och har bland annat regisserat en föreställning om Barnkonventionen. Hon är också van vid att leda workshops för barn och unga på temat Barnkonventionen och åtar sig sådana uppdrag vid särskild förfrågan.