Mats Flodén, advokat och delägare

Mats Flodén

Kontaktuppgifter
E-post: mats.floden@bastling.se
Mobilnummer: 070-461 85 88

Studier
Jur.kand. vid Stockholms universitet 1991

Arbete
Advokat sedan 1996
Advokatfirman Bastling & Partners sedan 1993
Notarie vid Förvaltningsrätten i Stockholm 1991-1993

Verksamhetsområden
Mats Flodén arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han åtar sig även uppdrag som konkursförvaltare.

Språk
Svenska
Engelska