Ingvar Persson, advokat

Ingvar Persson

Kontaktuppgifter
E-post: ingvar.persson@bastling.se
Mobilnummer: 072-733 30 40

Studier
Jur.kand. vid Uppsala universitet 2010

Arbete
Advokat sedan 2014
Advokatfirman Bastling & Partners sedan 2012
Tingsnotarie vid Solna tingsrätt 2011-2012
Advokatfirman Attoff & Dahlgren 2010-2011

Verksamhetsområden
Ingvar Persson arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Språk
Svenska
Engelska