Om oss

Advokatfirman Bastling & Partners är en av Sveriges äldsta och mest välrenommerade brottmålsbyråer. Byrån grundades 1980 och kännetecknas av en bred kompetens inom straffrättens samtliga områden.

Kontoret ligger på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Här arbetar åtta advokater samt en biträdande jurist, flertalet av dessa har fullgjort notarietjänstgöring. Samtliga advokater drivs av ett starkt personligt engagemang och kämpar för att varje enskild klients rättigheter tillvaratas under hela processens gång.

Om du är missnöjd
Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten skriftligen för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan klienten vända sig till Konsumenttvistnämnden.

Detta ska ske skriftligen och inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten. Mer information om detta finns på advokatsamfundets hemsida.