MISSTÄNKT FÖR BROTT

Om du är misstänkt för brott har du rätt att begära en offentlig försvarare. Ju tidigare du anlitar en försvarare desto större möjligheter har du att med försvararens hjälp motbevisa misstanken. Så snart du delges misstanke om brott bör du ange att du vill ha en offentlig försvarare och att du inte vill uttala dig utan försvarare närvarande. Du har rätt att begära en specifik försvarare eller ange en särskild byrå. Om du inte begär någon specifik person eller byrå så kommer tingsrätten att utse någon åt dig.

Om du väljer att anlita oss kommer vi att närvara vid samtliga polisförhör, vidta egna utredningsåtgärder och försvara dig under en eventuell rättegång. I de allra flesta fall är det staten som står för våra kostnader. Kontakta oss så berättar vi mer!