Elisabet Selin, advokat och delägare

Elisabet Selin

Kontaktuppgifter
E-post: elisabet.selin@bastling.se
Mobilnummer: 070-881 47 47

Studier
Jur.kand. vid Stockholms universitet 1989

Arbete
Advokat sedan 1994
Advokatfirman Bastling & Partners sedan 1991
Tingsnotarie vid Huddinge tingrätt 1989-1991

Verksamhetsområden
Elisabet Selin arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LVU och LVM.

Språk
Svenska
Engelska