Per Branting, advokat och delägare

Per Branting

Kontaktuppgifter
E-post: per.branting@bastling.se
Mobilnummer: 070-732 74 30

Studier
Jur.kand. vid Stockholms universitet 1984

Arbete
Advokat sedan 1991
Advokatfirman Bastling & Partners sedan 1988
Kammarrättsfiskal vid Kammarrätten i Stockholm 1987
Tingsnotarie vid Nyköpings tingsrätt 1984-1986

Verksamhetsområden
Per Branting arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han åtar sig även uppdrag som konkursförvaltare.

Språk
Svenska
Engelska