Advokater och jurister

Våra advokater och jurister har mångårig erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi arbetar även med obeståndsrätt, migrationsrätt, socialrätt och familjerätt.

Per Branting

Per Branting

Advokat och delägare

E-post: per.branting@bastling.se
Mobilnummer: 070-732 74 30

Per Branting arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han åtar sig även uppdrag som konkursförvaltare.

Läs mer

Mats Flodén

Mats Flodén

Advokat och delägare

E-post: mats.floden@bastling.se
Mobilnummer: 070-461 85 88

Mats Flodén arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han åtar sig även uppdrag som konkursförvaltare.

Läs mer

Elisabet Selin

Elisabet Selin

Advokat och delägare

E-post: elisabet.selin@bastling.se
Mobilnummer: 070-881 47 47

Elisabet Selin arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LVU och LVM.

Läs mer

Sabina Saidi

Sabina Saidi

Advokat och delägare

E-post: sabina.saidi@bastling.se
Mobilnummer: 070-424 11 45

Sabina Saidi arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Läs mer

Björn Sondell

Björn Sondell

Advokat och delägare

E-post: bjorn.sondell@bastling.se
Mobilnummer: 072-700 05 80

Björn Sondell (f.d. Eriksson) arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Björn Sondell åtar sig även uppdrag som privat försvarare efter särskild förfrågan. Björn Sondell åtar sig även uppdrag som föreläsare för såväl privat som offentlig sektor efter särskild förfrågan.

Läs mer

Ingvar Persson

Ingvar Persson

Advokat

E-post: ingvar.persson@bastling.se
Mobilnummer: 072-733 30 40

Ingvar Persson arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Läs mer

Donia Ratmaia

Donia Ratmaia

Advokat

E-post: donia.ratmaia@bastling.se
Mobilnummer: 072-5860274

Läs mer

Jelena Savic

Jelena Savic

Advokat
Karin Styvers

Karin Styvers

Biträdande jurist
Kjell Bastling

Kjell Bastling

Advokat (ej verksam), byråns grundare

E-post: kjell.bastling@bastling.se

Kjell Bastling grundade advokatfirman år 1980.

Läs mer