Övrig verksamhet

Särskild företrädare för barn

Personer under 18 år som varit utsatta för brott av en vårdnadshavare eller anhörig har rätt till ett eget juridiskt biträde som kallas särskild företrädare för barn. Den särskilda företrädaren beslutar om barnet ska delta vid förhör och eventuella läkarundersökningar.

På Advokatfirman Bastling & Partners sätter vi alltid barnets bästa i främsta rummet och samtliga advokater har mångårig erfarenhet av att representera barn i rättsprocesser.

Faderskapsärenden

Våra advokater bistår kommuner och privatpersoner med att väcka talan i mål om fastställande och upphävande av faderskap. Kontakta oss så berättar vi mer om hur processen går till!

Obeståndsrätt
Advokatfirman åtar sig uppdrag som konkursförvaltare och likvidator. Advokatfirman har tre advokater som är konkursförvaltare och samtliga konkursärenden handläggs av advokaten Ingvar Persson. Byrån har en lång och gedigen erfarenhet av obeståndsjuridik i alla typer av bolag.

Förordnanden som konkursförvaltare kommer från tingsrätterna i Stockholmsområdet. Om du ska ansöka om konkurs för dig själv eller ditt bolag kan du föreslå konkursförvaltare själv. Tveka inte att kontakta advokatfirman för rådgivning i dessa frågor!

Familjerätt

Vi har en gedigen erfarenhet av familjerättsliga tvister rörande vårdnad, boende och umgänge med barn. Kontakta oss för rådgivning i ditt ärende!

Socialrätt (LVU, LVM, LPT)

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål om vård av unga, vård av missbrukare samt psykisk tvångsvård. Dessa mål handläggs av förvaltningsrätten som första instans.

Utlänningsrätt

Om du behöver hjälp med en ansökan om asyl har du i regel rätt till ett offentligt biträde som kommer att arbeta för att tillvarata dina rättigheter. Ange att du önskar någon advokat från oss så kommer vi förbereda dig inför asylutredningen, se till att samtliga asylskäl utreds och kämpa för att du ska få rätt till uppehållstillstånd.