UTSATT FÖR BROTT

Om du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Det är viktigt att du känner förtroende för ditt målsägandebiträde som kommer att vara vid din sida vid polisförhör och under rättegången. Du har rätt att begära en specifik jurist eller byrå som ombud. Meddela polis eller åklagare så tidigt som möjligt att du önskar ett målsägandebiträde som kan bevaka dina rättigheter.

Som ditt målsägandebiträde kommer vi att stötta dig under hela processens gång och även bistå med att begära skadestånd. Du behöver aldrig betala för målsägandebiträdets arbete då staten står för detta. Ring eller maila oss om du har några funderingar eller vill veta mer!