Jelena Savic, Advokat

Kontaktuppgifter
E-post: jelena.savic@bastling.se
Mobilnummer: 076-346 92 52

Studier
Juristexamen vid Lunds universitet 2018

Arbete
Arbete vid två humanjuridiska advokatbyråer med inriktning på brottmål 2018-2020.
Tingstjänstgöring vid Eskilstuna tingsrätt 2020-2021
Beredningsjurist i brottmål vid Stockholms tingsrätt 2021-2022

Verksamhetsområden
Arbetar med brottmål såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt ombud i familjerättsliga mål om vårdnad-, boende- och umgänge. Jelena Savic arbetar även som offentligt biträde i förvaltningsrättsliga mål (LVU,LVM och LPT) samt i migrationsärenden.

Språk
Svenska
Engelska
Serbiska
Kroatiska
Bosniska