Reine Nelson, i samarbete med advokatfirman Bastling & Partners AB

Reine Nelson

Kontaktuppgifter
E-post: reine.nelson@bastling.se
Mobilnummer: 070-673 83 81

Studier
Jur.kand. vid Stockholms universitet 1978

Arbete
Advokat sedan 1984
Advokatfirman Bastling & Partners sedan 1981
Tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt 1978-1981

Verksamhetsområden
Reine Nelson arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han åtar sig även uppdrag som konkursförvaltare.

Språk
Svenska
Engelska