Advokatfirman Bastling & Partners

Advokatfirman grundades den 1 juli 1980 av bland andra advokaten Kjell Bastling. Advokatfirman ändrade namn den 1 juli 2004 till Advokatfirman Bastling & Partners. Den 1 juli 2010 ombildades advokatfirman till ett aktiebolag med samma namn.

På advokatfirman arbetar tio advokater tillsammans med tre sekreterare och en ekonomiansvarig.

De rättsområden byrån verkar inom är följande:

  • Brottmål inklusive ekomål: Advokatfirman åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
  • Familjerätt: Advokatfirman åtar sig uppdrag rörande vårdnad om, boende för och umgänge med barn samt som bodelningsförrättare.
  • LVU, LPT och LVM: Advokatfirman åtar sig uppdrag som offentligt biträde i förvaltningsdomstolarna.
  • Mål och ärenden enligt föräldrabalken: Advokatfirman åtar sig uppdrag i mål och ärenden enligt föräldrabalken.
  • Obeståndsrätt: Advokatfirman åtar sig uppdrag som konkursförvaltare och likvidator.