Mikael Söderman, advokat

Mikael Söderman

Kontaktuppgifter
E-post: mikael.soderman@bastling.se
Mobilnummer: 076-1026733

Studier
Jur. kand. Umeå universitet 2011
Magisterexamen i kommersiell rätt Umeå universitet 2011
Kandidatexamen i företagsekonomi Umeå universitet 2012

Arbete
Konkursförvaltare sedan 2018
Advokat sedan 2016
Advokatfirman Bastling & Partners sedan 2015
ADN Law Advokatfirma 2013-2014
Tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt 2011-2013

Verksamhetsområden
Mikael Söderman arbetar som konkursförvaltare. Mikael Söderman arbetar även som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han arbetar även med företag i ekonomiska problem och med likvidationer.

Språk
Svenska
Engelska

Övrigt
Mikael Söderman har även publicerat en artikel baserat på sitt examensarbete Reducerad fastighetsskatt för vindkraftverk – otillåtet statligt stöd i Skattenytt.