Björn Sondell (f.d. Eriksson), Advokat

Björn Sondell

Kontaktuppgifter
E-post: bjorn.sondell@bastling.se
Mobilnummer: 072-700 05 80

Studier
Jur.kand. vid Umeå universitet 2009

Arbete
Advokat sedan 2013
Advokatfirman Bastling & Partners sedan 2011
Tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt 2009-2011

Verksamhetsområden
Björn Sondell (f.d. Eriksson) arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Björn Sondell åtar sig även uppdrag som privat försvarare efter särskild förfrågan. Björn Sondell åtar sig även uppdrag som föreläsare för såväl privat som offentlig sektor efter särskild förfrågan.

Språk
Svenska
Engelska

Övrigt

Advokat Björn Sondell företräder huvudsakligen klienter i brottmål såväl som försvarsadvokat som målsägandebiträde. Advokat Björn Sondell besitter särskild kunskap och erfarenhet för uppdrag som omfattar allvarlig och/eller komplicerad brottslighet. Advokat Björn Sondell företräder regelbundet unga personer som är brottsmisstänkta eller utsatta för brott. Nedan följer ett mindre urval av de ärenden som advokat Björn Sondell företrätt klienter i.

Advokat Björn Sondell har bland annat som försvarsadvokat företrätt klienter som delgivits brottsmisstankar rörande påståenden om olika former av misstanke om mord, försök till mord och annan grov våldsbrottslighet som slutligen resulterat i att åklagaren har lagt ned förundersökningarna gentemot klienterna vilket innebär att klienterna ska betraktas som oskyldiga till de brottsmisstankar som riktats gentemot klienterna.

Advokat Björn Sondell har som försvarsadvokat företrätt klient som åtalats för försök till mord, försök till grov misshandel i två fall och misshandel i två fall. Efter en längre huvudförhandling i tingsrätten kom klienten att frikännas helt av tingsrätten.

Advokat Björn Sondell har därutöver som försvarsadvokat företrätt klient som delgivits brottsmisstanke avseende människorov som slutligen resulterat i att åklagaren har lagt ned förundersökningen gentemot klienten vilket innebär att klienten ska betraktas som oskyldig till den brottsmisstanke som riktats gentemot klienten.

Advokat Björn Sondell har vidare som försvarsadvokat företrätt klient som delgivits brottsmisstankar rörande grov narkotikabrottslighet och grov vapenbrottslighet som sedermera i viss omfattning åtalades av åklagaren. Efter en längre huvudförhandling kom klienten att frikännas helt.

Advokat Björn Sondell har som försvarsadvokat företrätt klient som delgivits brottsmisstanke avseende grov mordbrand som slutligen resulterat i att åklagaren har lagt ned förundersökningen gentemot klienten vilket innebär att klienten ska betraktas som oskyldig till den brottsmisstanke som riktats gentemot klienten.

Advokat Björn Sondell har som målsägandebiträde företrätt brottsoffer i ett stort antal ärenden där gärningspersoner dömts för brott och där brottsoffret tilldömts ekonomisk kompensation för den brottslighet som brottsoffret har utsatts för.